Adwokatura Polska
Adwokat Wodzisław Śląski
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

tel./fax: 691 920 908

Rozwód i separacjaRozwód i separacja

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw sądowych o rozwód i separację, udzielania porad prawnych, przygotowania projektu pozwu, udziału w postępowaniu mediacyjnym oraz przygotowania rodzicielskiego planu wychowawczego w sprawach o rozwód i separację.

AlimentyAlimenty

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw sądowych o alimenty, spraw sądowych o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka, spraw sądowych o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, udzielania porad prawnych w sprawach o alimenty. Przygotowania projektu pozwu o zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie alimentów oraz udziału w postępowaniu mediacyjnym w sprawach o alimenty.

Władza rodzicielskaWładza rodzicielska

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw sądowych o ograniczenie, pozbawienie oraz zawieszenie władzy rodzicielskiej, spraw sądowych o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Oferujemy również pomoc w zakresie porad prawnych dotyczących spraw związanych z władzą rodzicielską.

Kontakty z dzieckiemKontakty z dzieckiem

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw sądowych o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, o zakazanie kontaktów z dzieckiem, o egzekucję kontaktów z dzieckiem. Prowadzimy porady prawne w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem, przygotowania rodzicielskiego planu wychowawczego. Oferujemy również udziału w postępowaniu mediacyjnym w sprawach o kontakty z dzieckiem.

Podział majątkuPodział majątku

Majątek wspólny małżonków stanowi ogół przedmiotów i praw majątkowych nabytych przez małżonków wspólnie lub przez jednego z nich w trakcie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje w sposób szczegółowy, jakie przedmioty nie stanowią majątku wspólnego i należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Sprawy spadkoweSprawy spadkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw sądowych o stwierdzenie nabycia spadku (dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, stwierdzenie nieważności testamentu); spraw sądowych o dział spadku i zachowek; porad prawnych w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku; działu spadku i zachowek; sporządzania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku; sporządzania pozwu w sprawach o zachowek; negocjacji i mediacji w sprawach o dział spadku i zachowek.

Adwokat Wodzisław Śląski

- Prowadzimy Państwa sprawy -
Adwokat Magdalena Grabarczyk zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej na rzecz Klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, rodzinnych oraz karnych. Świadczona pomoc prawna obejmuje między innymi: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie umów, przygotowywanie pism w postępowaniu sądowym i pozasądowym, udział w mediacjach, reprezentowanie Klientów przed sądami, organami ścigania oraz organami administracji publicznej.
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Kancelaria Adwokacka

Pomoc prawna

Adwokat Magdalena Grabarczyk ukończyła studia prawnicze i studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikację adwokacką odbyła w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Adwokat Magdalena Grabarczyk jest również mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku i Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach.

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Kancelaria Adwokacka współpracuje również z notariuszami, psychologami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz tłumaczami przysięgłymi starając się, aby udzielona Państwu pomoc prawna miała charakter kompleksowy i pozwoliła w krótkim czasie osiągnąć najlepsze rozwiązanie. Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, a jego wysokość uzależniona jest od rodzaju sprawy, nakładu pracy, wartości przedmiotu sporu oraz terminu realizacji zlecenia.
Kancelaria Adwokacka
Wodzisław

Wodzisław Śląski,

ul. Minorytów 6

Godziny urzędowania:
poniedziałek - czwartek 8:00 - 17:00,
piątek 8:00 - 13:00
Telefon E-mail