Adwokatura Polska
Adwokat Wodzisław Śląski
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

tel./fax: 691 920 908

Sprawy Rodzinne

Alimenty

Alimenty na rzecz dziecka

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, przy czym zauważyć należy, że uregulowania prawne nie przewidują żadnej granicy wieku, po przekroczeniu której alimenty wygasają. Zakres świadczeń alimentacyjnych każdorazowo zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Co istotne wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie, co niejednokrotnie prowadzi do zróżnicowania wysokości obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rodzicami w zależności od zaangażowania w opiekę i wychowanie dziecka. W każdym przypadku sąd indywidualnie ustala wysokość alimentów, a przepisy prawa nie określają maksymalnej, ani minimalnej kwoty alimentów.

Alimenty na rzecz współmałżonka

W czasie trwania małżeństwa małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy, a co za tym idzie każdy z małżonków w miarę swoich możliwości zarobkowych powinien przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Przy ustalaniu wysokości alimentów na rzecz współmałżonka, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe każdej strony, usprawiedliwione potrzeby oraz zasadę równej stopy życiowej. W czasie kiedy strony są małżeństwem istnieje możliwość złożenia pozwu o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny lub o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka. Dochodzenie alimentów jest również możliwe w sprawie o rozwód lub separację, bądź w osobnym pozwie po prawomocnym orzeczeniu rozwodu lub separacji.

Alimenty – podwyższenie, obniżenie, uchylenie alimentów

W ramach zmiany wysokości alimentów możliwe jest złożenie pozwu o obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów lub uchylenie alimentów. Obowiązujące przepisy prawa nie definiują okresu czasu, jaki musi upłynąć pomiędzy kolejnymi sprawami alimentacyjnymi. Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w każdym przypadku kiedy dochodzi do zmiany stosunków pomiędzy zobowiązanym a uprawnionym do alimentów, można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw sądowych o alimenty
  • spraw sądowych o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka
  • spraw sądowych o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
  • udzielania porad prawnych w sprawach o alimenty
  • przygotowania projektu pozwu o zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie alimentów
  • udziału w postępowaniu mediacyjnym w sprawach o alimenty.
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

Telefon 691 920 908 E-mail biuro@adwokat-grabarczyk.pl