Adwokatura Polska
Adwokat Wodzisław Śląski
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

tel./fax: 691 920 908

Sprawy Rodzinne

Rozdzielność majątkowa

Zgodnie z uregulowaniem Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć, ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana przez strony. Ponadto z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, co związane jest z koniecznością wytoczenia powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku sądu, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa z tzw. „datą wsteczną”, w szczególności jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje również na skutek orzeczenia rozwodu lub separacji tj. z datą prawomocności wyroku orzekającego rozwód lub separację.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw sądowych o ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • spraw sądowych o ustanowienie rozdzielności majątkowej „z datą wsteczną”
  • porad prawnych związanych z umowami majątkowymi dotyczącymi rozszerzenia wspólności, ograniczenia wspólności, ustanowienia rozdzielności majątkowej
  • przygotowania projektu pozwu oraz pism procesowych w sprawach dotyczących ustanowienia rozdzielności majątkowej.
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

Telefon 691 920 908 E-mail biuro@adwokat-grabarczyk.pl