Adwokatura Polska
Adwokat Wodzisław Śląski
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

tel./fax: 691 920 908

Sprawy Rodzinne

Rozwód i separacja

ROZWÓD

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z nich może żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód. W sprawach o rozwód sąd orzeka także czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, a odstąpienie przez sąd od ustalania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego jest możliwe wyłącznie na zgodny wniosek stron. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, kontaktach z dzieckiem, wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci oraz o alimentach na rzecz współmałżonka. W trakcie sprawy o rozwód małżonkowie mogą przedstawić rodzicielski plan wychowawczy. Porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd uwzględnia, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z wspólnego mieszkania rozwiedzionych małżonków, a gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję. Sąd w wyroku orzekającym rozwód może również dokonać podziału majątku wspólnego, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

SEPARACJA

Każdy z małżonków może również wystąpić z żądaniem orzeczenia separacji. Najczęściej ma to miejsce w sytuacji kiedy rozkład pożycia pomiędzy stronami nie jest trwały i brak jest przesłanek do orzeczenia rozwodu. Sąd w wyroku orzekającym separację, podobnie jak w sprawie o rozwód, orzeka o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, kontaktach z dzieckiem, alimentach na rzecz małoletnich dzieci oraz alimentach na rzecz współmałżonka. Orzeczenie separacji powoduje powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Na zgodny wniosek małżonków istnieje możliwość zniesienia separacji.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw sądowych o rozwód i separację
  • udzielania porad prawnych w sprawach o rozwód i separację
  • przygotowania projektu pozwu o rozwód i separację
  • udziału w postępowaniu mediacyjnym w sprawach o rozwód i separację
  • przygotowania rodzicielskiego planu wychowawczego w sprawach o rozwód i separację.
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

Telefon 691 920 908 E-mail biuro@adwokat-grabarczyk.pl