Adwokatura Polska
Adwokat Wodzisław Śląski
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

tel./fax: 691 920 908

Sprawy Cywilne

Sprawy gospodarcze

Sprawy gospodarcze dotyczą stosunków prawnych między przedsiębiorcami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Sprawy gospodarcze są rozpoznawane przez sądy w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Rozpoznają je wydziały gospodarcze sądów rejonowych i okręgowych. Postępowanie w sprawach gospodarczych charakteryzuje się daleko posuniętym rygoryzmem i formalizmem. Obostrzenia procesowe w sprawach gospodarczych występują niezależnie od tego, czy strona jest zastępowana przez pełnomocnika, czy też występuje w sprawie samodzielnie. Sprawy gospodarcze związane są z tzw. „prekluzją dowodową”, która nakłada na strony obowiązek wskazania wszystkich twierdzeń i przedstawienia dowodów w ściśle określonych terminach.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, takich jak: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, spółki cywilne, stowarzyszenia i fundacje. Obsługa prawna obejmuje bieżące doradztwo prawne, przygotowanie i opiniowanie projektów umów, kontraktów, negocjacje z kontrahentami, reprezentowanie w sprawach sądowych.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców istnieje możliwość rozliczenia w systemie godzinowym lub ryczałtowym, w zależności od indywidualnych potrzeb Klientów.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • sporządzania i analizy umów zawieranych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  • sporządzania opinii prawnych
  • udzielania porad prawnych w sprawach gospodarczych
  • spraw sądowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi
  • negocjacji i mediacji w sprawach gospodarczych.
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

Telefon 691 920 908 E-mail biuro@adwokat-grabarczyk.pl