Adwokatura Polska
Adwokat Wodzisław Śląski
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

tel./fax: 691 920 908

Sprawy Cywilne

Sprawy spadkowe

SPRAWY O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Nabycie spadku następuje z chwilą otwarcia spadku tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Powołanie do spadku może wynikać z ustawy lub z testamentu. Dziedziczenie ustawowe następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób nie chce lub nie może być spadkobiercą. Z kolei z dziedziczeniem testamentowym mamy do czynienia wówczas, gdy spadkodawca pozostawił ważny testament. Kodeks cywilny określa przypadki nieważności testamentu, a podważenie testamentu jest możliwe w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Każdemu spadkobiercy przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od daty uzyskania informacji o powołaniu do dziedziczenia (najczęściej jest to chwila śmierci spadkodawcy). Przyjęcie lub odrzucenie spadku ma fundamentalne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny.

SPRAWY O DZIAŁ SPADKU

Uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, bądź poświadczenia dziedziczenia (dokument sporządzany przez notariusza), umożliwia dokonanie działu spadku. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu. Sąd w sprawie o dział spadku określa co wchodzi w skład masy spadkowej, wartość składników wchodzących w skład spadku oraz sposób ich podziału. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa o dział spadku musi mieć formę aktu notarialnego. Niejednokrotnie sprawy o dział spadku są skomplikowane i wymagają powołania biegłego dla ustalenia wartości składników majątkowych wchodzących w skład spadku.

SPRAWY O ZACHOWEK

Uregulowania prawne dotyczące zachowku pozwalają wykluczonym z dziedziczenia członkom rodziny żądać od spadkobierców testamentowych bądź obdarowanych zapłaty części kwoty, jaka by im przypadła, gdyby nie zostali odsunięci od dziedziczenia, bądź gdyby nie dokonano darowizny. Osobami uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Zachowek zazwyczaj ma formę pieniężną, jednak jego obliczenie bardzo często stwarza znaczne trudności. Na wysokość zachowku wpływają różne okoliczności m.in. udział spadkowy, darowizny otrzymane od spadkodawcy, czy dokonane zapisy windykacyjne.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw sądowych o stwierdzenie nabycia spadku (dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, stwierdzenie nieważności testamentu)
  • spraw sądowych o dział spadku i zachowek
  • porad prawnych w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku i zachowek
  • sporządzania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku
  • sporządzania pozwu w sprawach o zachowek
  • negocjacji i mediacji w sprawach o dział spadku i zachowek.
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

Telefon 691 920 908 E-mail biuro@adwokat-grabarczyk.pl