Adwokatura Polska
Adwokat Wodzisław Śląski
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

tel./fax: 691 920 908

Sprawy Rodzinne

Uprowadzenie dziecka

Głównym aktem prawnym, który reguluje sprawy tzw. porwań rodzicielskich polegających na uprowadzeniu lub zatrzymaniu dziecka w innym państwie, jest Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. tzw. „Konwencja Haska”.

Uregulowanie to stanowi podstawowy instrument prawny rodziców, których prawo do opieki zostało naruszone. Podstawowym celem konwencji jest zapewnienie dziecku ochrony przez przywrócenie stanu poprzedniego, który został naruszony bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem przez jednego z rodziców. Postępowanie w trybie przewidzianym przez „Konwencję Haską” jest skomplikowane i niejednokrotnie wymaga szerokiej wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu spraw rodzinnych. To na stronie wnioskującej o powrót dziecka ciąży obowiązek wykazania przesłanek konwencyjnych, pozwalających na przyjęcie, że faktycznie doszło do uprowadzenia dziecka.

Wniosek o wydanie dziecka należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie jednego roku. Jeżeli od dnia uprowadzenia upłynął ponad rok, wydanie dziecka będzie niemożliwe jeżeli drugi rodzic udowodni, że dziecko przystosowało się już do swojego nowego środowiska.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw sądowych prowadzonych w trybie "Konwencji Haskiej"
  • przygotowania wniosku o wydanie dziecka
  • porad prawnych w zakresie objętym problematyką uprowadzenia dziecka.
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

Telefon 691 920 908 E-mail biuro@adwokat-grabarczyk.pl