Adwokatura Polska
Adwokat Wodzisław Śląski
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

tel./fax: 691 920 908

Sprawy Rodzinne

Władza rodzicielska

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami co do władzy rodzicielskiej, sąd rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej możliwe jest z dwóch powodów: jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana przez jednego lub oboje rodziców z powodu trwałej przeszkody, bądź jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może zostać orzeczone również w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Obowiązujące uregulowania prawne przewidują także możliwość zawieszenia władzy rodzicielskiej, sytuacja ta ma miejsce w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Zawieszenie władzy rodzicielskiej może zostać uchylone, w każdym czasie gdy jego przyczyna odpadnie.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw sądowych o ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • spraw sądowych o pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • spraw sądowych o zawieszenie władzy rodzicielskiej
  • spraw sądowych o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
  • porad prawnych dotyczących spraw związanych z władzą rodzicielską
  • postępowania mediacyjnego, którego przedmiotem są sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej
  • pomocy w przygotowaniu „rodzicielskiego planu wychowawczego”
  • przygotowania projektu wniosku o uregulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej.
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

Telefon 691 920 908 E-mail biuro@adwokat-grabarczyk.pl