Adwokatura Polska
Adwokat Wodzisław Śląski
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

tel./fax: 691 920 908

Sprawy Rodzinne

Kontakty z dzieckiem

KONTAKTY Z DZIECKIEM – zasady ustalania kontaktów z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem przysługują niezależnie od władzy rodzicielskiej, a co za tym idzie prawo do kontaktów z dzieckiem ma również rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub którego władza rodzicielska została ograniczona. Jeżeli dobro dziecka, wymaga ograniczenia kontaktów sąd może m.in. zakazać spotykania się z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza miejsce stałego pobytu, czy zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzica, kuratora lub innej osoby. Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania. Kontakty z dzieckiem mogą zostać uregulowane przez sąd po złożenia wniosku o uregulowanie kontaktów, bądź w wyroku orzekającym rozwód lub separację małżonków posiadających małoletnie dzieci.

KONTAKTY Z DZIECKIEM - zmiana kontaktów z dzieckiem

Sąd opiekuńczy może w każdym czasie zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub też doszło do istotnej zmiany okoliczności uzasadniającej konieczność zmiany wydanego wcześniej orzeczenia. Każdy z rodziców ma uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę kontaktów, jeśli dotychczasowe rozwiązanie nie jest wystarczające. Zmiana kontaktów z dzieckiem może dotyczyć ich rozszerzenia, ograniczenia lub zakazania.

KONTAKTY Z DZIECKIEM - egzekucja kontaktów z dzieckiem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia o kontaktach, sąd opiekuńczy zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Podobne uregulowanie odnosi się do osoby usprawnionej do kontaktu z dzieckiem. Jeśli osoba ta narusza obowiązki wynikające z orzeczenia o kontaktach, sąd zagrozi jej nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw sądowych o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
  • spraw sądowych o zakazanie kontaktów z dzieckiem
  • spraw sądowych o egzekucję kontaktów z dzieckiem
  • udzielania porad prawnych w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem
  • przygotowania rodzicielskiego planu wychowawczego
  • udziału w postępowaniu mediacyjnym w sprawach o kontakty z dzieckiem.
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

Telefon 691 920 908 E-mail biuro@adwokat-grabarczyk.pl