Adwokatura Polska
Adwokat Wodzisław Śląski
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

tel./fax: 691 920 908

Sprawy Rodzinne

Ustalenie ojcostwa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki, a co za tym idzie niezbędnym może okazać się powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć mąż matki, matka dziecka oraz dziecko po osiągnięciu pełnoletności. Ustalenie ojcostwa może nastąpić przez uznanie ojcostwa lub na mocy orzeczenia sądu.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. W przypadku braku takiego oświadczenia, koniecznym jest złożenie pozwu o ustalenie ojcostwa. Sądowego ustalenia ojcostwa mogą żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. W pewnych sytuacjach mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania.

Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego, sytuacja ta jest wyjątkowa i najczęściej wymaga złożenia przez zainteresowanego stosownego wniosku.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw sądowych o ustalenie ojcostwa
  • spraw sądowych o zaprzeczenie ojcostwa
  • spraw sądowych o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
  • porad prawnych w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
  • przygotowania wniosku do prokuratury o wystąpienie z powództwem o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

Telefon 691 920 908 E-mail biuro@adwokat-grabarczyk.pl