Adwokatura Polska
Adwokat Wodzisław Śląski
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

tel./fax: 691 920 908

Sprawy Rodzinne

Podział majątku wspólnego

Majątek wspólny małżonków stanowi ogół przedmiotów i praw majątkowych nabytych przez małżonków wspólnie lub przez jednego z nich w trakcie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje w sposób szczegółowy, jakie przedmioty nie stanowią majątku wspólnego i należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Z mocy prawa przyjmuje się, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe, jednak w sprawie o podział majątku wspólnego każdy z małżonków może żądać ustalenia nierównych udziałów. Każdy z małżonków może również domagać się podziału majątku w sprawie o rozwód. Sąd może dokonać podziału majątku wspólnego małżonków w sprawie o rozwód, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Do zakresu spraw o podział majątku wspólnego należą również kwestie związane z rozliczaniem nakładów poczynionych przez oboje małżonków na majątek osobisty jednego z nich lub też z rozliczeniem nakładów poczynionych z majątku osobistego każdego z małżonków na majątek wspólny.

Sprawy o podział majątku wspólnego prowadzone są z reguły po prawomocnym zakończeniu sprawy o rozwód lub separację, bądź w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Wniosek o podział majątku wspólnego może złożyć każdy z małżonków. Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego cechują się wysokim stopniem skomplikowania i znacznym nakładem pracy, bardzo często wymagają przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w zakresie szacowania nieruchomości, ruchomości, czy wyliczenia wartości nakładów.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw sądowych o podział majątku wspólnego
  • spraw sądowych o podział majątku wspólnego z ustaleniem nierównych udziałów
  • spraw sądowych o podział majątku wspólnego z rozliczeniem nakładów
  • spraw sądowych o zwrot nakładów z majątku wspólnego na majątek osób trzecich
  • porad prawnych w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego
  • przygotowania pism w sprawach o podział majątku wspólnego
  • przygotowania projektów umów o podział majątku wspólnego
  • udziału w negocjacjach dotyczących dokonania ugodowego podziału majątku wspólnego
  • udziału w mediacja sądowych i pozasądowych dotyczących podziału majątku wspólnego.
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

Telefon 691 920 908 E-mail biuro@adwokat-grabarczyk.pl