Adwokatura Polska
Adwokat Wodzisław Śląski
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

tel./fax: 691 920 908

Sprawy Cywilne

Sprawy rzeczowe

ZASIEDZENIE, DROGA KONIECZNA, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia nieruchomości, następuje z mocy prawa z upływem przewidzianego prawem terminu. Stwierdzenia zasiedzenia może domagać się samoistny posiadacz nieruchomości. Wymagany do zasiedzenia okres czasu to 20 lat nieprzerwanego posiadania w dobrej wierze lub 30 lat nieprzerwanego posiadania w złej wierze. Obowiązujące przepisy prawa przewidują również możliwość zaliczania okresu posiadania poprzedników prawnych. Uczestnikami postępowania w sprawach o zasiedzenie są dotychczasowi właściciele nieruchomości.

Kolejnym rodzajem spraw z zakresu prawa rzeczowego są sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Jeżeli nieruchomość nie posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, wówczas właścicielowi przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Zgodnie z kodeksem cywilnym ustanowienie służebności drogi koniecznej wiąże się z odpowiednim wynagrodzeniem na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. Niejednokrotnie sprawy te mają skomplikowany charakter z uwagi na konieczność powołania biegłego, wytyczenia pasa drogowego oraz wyliczenia odpowiedniego wynagrodzenia.

W praktyce bardzo często mamy do czynienia również ze sprawami o zniesienie współwłasności nieruchomości. Ze zniesieniem współwłasności mamy do czynienia w sytuacji kiedy prawo własności przysługuje kilku osobom. Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy albo w drodze postępowania sądowego. Umownego zniesienia współwłasności można dokonać, kiedy wszyscy współwłaściciele są zgodni i nie ma pomiędzy nimi sporu, co do sposobu zniesienia współwłasności. Jednak w przypadku braku zgody współwłaścicieli, zniesienia współwłasności można dokonać tylko w postępowaniu sądowym. Wniosek o zniesienie współwłasności może złożyć każdy ze współwłaścicieli.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
  • spraw sądowych o zasiedzenie nieruchomości
  • spraw sądowych o ustanowienie drogi koniecznej,
  • spraw sądowych o ustanowienie służebność
  • spraw sądowych o zniesienie współwłasności nieruchomości.
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Magdalena Grabarczyk
Wodzisław Śląski, ul. Minorytów 6

Telefon 691 920 908 E-mail biuro@adwokat-grabarczyk.pl